IDEA. STUDIA NAD STRUKTURĄ I ROZWOJEM POJĘĆ FILOZOFICZNYCH


Pismo ma zasięg ogólnopolski i międzynarodowy – autorzy tekstów reprezentują wszystkie liczące się środowiska filozoficzne w Polsce; w czasopiśmie publikują także autorzy z ośrodków zagranicznych. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1987 roku. „Idea” składa się z trzech działów. W pierwszym, najobszerniejszym, publikowane są klasyczne w formie artykuły naukowe. Dział drugi to Translatorium, w którym ukazują się przekłady niepublikowanych wcześniej dzieł filozoficznych, natomiast w części trzeciej (Autoprezentacje) autorzy wydanych książek sami prezentują własny punkt widzenia, konstrukcję i problematykę opublikowanych dzieł, co stanowi swoistą formę autorecenzji i autopromocji. Publikujemy także recenzje ważnych dla humanistyki książek.

Od roku 2019 czasopismo wydawane jest wyłącznie w formie internetowej.


 

 

 
 "IDEA. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych"

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku

Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok

Adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISSN 0860–4487