dr hab. Sławomir Raube (redaktor naczelny)

mgr Karol Więch, dr Daniel Karczewski (sekretarze)

dr hab.  Dariusz Kulesza, prof. UwB (redaktor językowy)

dr Kirk Palmer (redaktor językowy, native speaker)