• Adam Drozdek,  PhD Associate Professor, Duquesne University, Pittsburgh, USA
  • Anna Grzegorczyk, prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Vladimír  Leško, Prof. PhDr., Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Słowacja
  • Marek Maciejczak, prof.  dr hab., Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska
  • Artur Malinovsky, dr, Odeski Narodowy Uniwersytet im. Ilii Miecznnikowa, Ukraina
  • David Ost, Joseph DiGangi Professor of Political Science, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York,  USA
  • Tersesa Pękala, prof. dr hab., UMCS w Lublinie
  • Swietłana Suchariewa, dr hab., Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina
  • Tahir Uluç, PhD Associate Professor, Necmettin Erbakan Üniversites, iİlahiyat Fakültesi, Wydział Teologii, Konya, Turcja