IDEA XXXI / 2019


KAROL JASIŃSKI, Główne idee nowej prawicy i nowej lewicy (4)


AGNIESZKA GOTCHOLD,  Koncepcje podmiotowości w filozofii kartezjańskiej i psychoanalizie lacanowskiej  z perspektywy retorycznej (24)


KATARZYNA POPEK, Rewiry metafory. Między ozdobą dyskursu a zwierciadłem duszy (46)


TOMASZ OLCHANOWSKI, Anthony Storr i jego wizja „twórczej choroby” (70)


PAWEŁ MURZICZ, Zagadnienie ‘’zwrotu” w myśli Heideggera w kontekście dziejowości bycia (84)


MICHAŁ KROT, Nietzsche i Kierkegaard – wspólna wizja nowożytnego podmiotu (94)
ALFRED   SKORUPKA, Być autentycznym – co to znaczy? (112)
ARTUR JOCHLIK, The anti-Hegelian aspect of Tischner’s theory of truth (123)

MAŁGORZATA JARMOŁOWICZ-DZIEKOŃSKA,  Exilic representation and the (dis)embodied self: memory and photography in Yoshiko Uchida’s autobiography Desert Exile: The Uprooting of a Japanese-American Family (148)


WESLEY TAIWO OSEMWEGIE, CHARLES UWENSUY-EDOSOMWAN,  Examining the nature and structure of the mind, leaning on Kant’s analysis and the concept of “intentionality” in Husserl’s phenomenology (172)


TRANSLATORIUM

NIKOŁAJ ŁOSSKI,  Ideał chrześcijański a kultura techniczna (192)