IDEA XXX/2 2018


ANDRZEJ J. NORAS, Problem systemu (5)


JACEK BRECZKO, Józef Maria Bocheński wobec niepodległości (po roku 1989) (18)


JACEK SIERADZAN, Paweł z Tarsu w oczach Alaina Badiou i Slavoja Žižka (32)


MICHAŁ FILIPCZUK, Problem wolności jednostki w kontekście Idei Dobra w filozofii politycznej Platona (55)


PIOTR RUTKOWSKI, Podmiotowość państwa we współczesnym świecie.
Globalizacja a sterowność (73)


JAKUB SĘCZYK, Wspólnota nagiego życia i postawa bioetyczna w Requiem dla Saddama Husajna i innych wierszach dla ubogich duchem Konrada Góry (82)
DANIEL ROLAND SOBOTA, Między episteme i doksa. Polemika z Witoldem Płotką (98)
SŁAWOMIR RAUBE, Smutek i puste miejsce ontologii (107)

KATARZYNA POPEK, Dialectics of the Genius (115)


JEWELINA FELDMAN-KOŁODZIEJUK, On freedom in the times of Economic Crisis – A Close Reading Of Margaret Atwood's The Heart Goes Last (137)


MAGDALENA ŁAPIŃSKA, (Im)Perfect memories in Jacqueline
Woodson’s Another Brooklyn (155)

UKAGA JUDE CHIEDO, VALENTINE A. INAGBOR, St Augustine’s interpretation of 1 Cor 7:1–6: An expository study (166)


DMITRY LEONTIEV, O określonych aspektach „kultury i osobowości” (177)